Extension Opencart bỏ bắt buộc nhập model sản phẩm

Theo mặc định khi đăng sản phẩm trên Opencart thì có input model là bắt buộc phải nhập, nếu bạn không nhập thì đăng sản phẩm sẽ báo lỗi nhé. Mặc dù vậy không phải ai cũng muốn cái phần model này. Vì vậy mình có viết cái extension để loại bỏ nó đi.

Cách bỏ yêu cầu nhập Model sản phẩm Opencart

Như đã nói thì mình có viết sẵn extension này rồi, bạn chỉ việc tải về và cài đặt như một extension bình thường thôi

Link tải extension disable model required: https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=38938

Extension cho Dkhuong viết và upload lên marketplace của Opencart, bạn cứ tải về và yên tâm sử dụng nhé.

Lưu lý: extension này đã thử nghiệm với OC các bản: 3.0.0.0, 3.0.1.1, 3.0.1.2, 3.0.2.0, 4.xxx, 3.0.3.0, 3.0.3.1, 3.0.3.2, 3.0.3.3, 3.0.3.5, 3.0.3.6, 3.0.3.7, 3.0. 3.8

Các bản khác chưa thử nghiệm nên Anh Em cũng lưu ý nhé.